Siekdama išlikti srities lydere, įmonė nuolatos deda pastangas palaikyti ir nuolatos tobubulinti darbuotojų kvalifikaciją, todėl aktyviai ieško galimybių ir noriai dalyvauja mokymo programose, parodose ir seminaruose.
2017 m. vasario menesį buvo pasirašyta partnerystės sutartartis dalyvauti įgyvendinant projektą pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.4.3-ESFA-K-827-01 Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje.
Pagal šią programą jau rugsėjo mėnesį bus pradėti darbuotojų mokymai skirti kvalifikacijai tobulinti. Per šiuos ir ateinančius 2018 metus pagal inžinierių-konstruktorių, gamybos meistrų ir produkcijos bei paslaugų pardavimo specialistų programas planuojama apmokyti kelias darbuotojų grupes.
Projekto rengėjas ir administratorius yra inžinerinės pramonės asociacija LINPRA. BCI priklauso asociacijos nariams nuo 2015 m. LINPRA – atstovauja Lietuvos inžinerinės pramonės įmonių interesams ne tik nacionaliniu, bet ir tarptautiniu lygiu.