UAB „Baltic Cranes Industry“, gavusi Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą, įgyvendino projektą: „Įmonės verslo procesų optimizavimas, diegiant verslo valdymo sistemą“ (projekto Nr. VP2-2.1-ŪM-02-K-02-158).

Projektas buvo įgyvendinamas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę„E-verslas LT“, kurios uždavinys„Padidinti įmonių produktyvumą“. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma siekė iki 247 490 Lt, iš kurių iki 123 745 Lt buvo skirta iš ES regioninės plėtros fondo ir 123 745 Lt sudarė nuosavos įmonės lėšos.

Projektas buvo skirtas atlikti įmonės IT sistemos optimizavimui. Projekto metu buvo įdiegta verslo valdymo sistema Microsoft Navision. Projektas padėjo optimizuoti įmonės verslo procesus, ko pasekoje išaugo įmonės konkurencingumas.

Daugiau informacijos teirautis:
UAB „Baltic Cranes Industry“
Pardavimų direktorius
Dmitrij Jackevič
Tel.: 8 (687) 86002
El. paštas: d.jackevic@bci.lt

Europos-sajunga